Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Ze života školy > Stránky tříd > 9. A - Mgr. Sylva Doležalová

9. A - Mgr. Sylvy Doležalové

Osnova absolventské práce

Absolventské práce žáků 9. ročníků

Absolventská práce je jednou z forem, jak škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti

a znalosti (klíčové kompetence) žáka, který končí základní vzdělávání. Její vypracování

a odevzdání stanovuje naše škola jako povinnou součást práce žáka 9. ročníku.

 Žák by měl vypracováním prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

 • schopnost dlouhodobější samostatné práce
 • schopnost vyhledávání a zpracovávání informací
 • schopnost integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky
 • schopnost napsat vlastní úvahu na dané téma
 • schopnost výtvarného zpracování tématu
 • schopnost vyjádření v cizím jazyku
 • schopnost napsat text pomocí textového programu v počítači

 Požadavky na absolventskou práci:

 • musí být mezioborová, tj. spojovat poznatky více (2 – 3) různých předmětů
 • musí obsahovat: - vlastní úvahu
  • výtah z alespoň dvou různých informačních zdrojů (literatura, internet, ústní svědectví)
  • výtvarnou část (grafickou úpravu, příp. samostatné výtvarné dílo)
  • cizojazyčnou část (alespoň např. popisy vyobrazení, závěrečné shrnutí obsahu práce v rozsahu několika řádků)
 • část psanou na počítači
 • každý zdroj informací musí být co nejpřesněji citován (nestačí např. „internet“, ale musí být uveden přesný odkaz na příslušnou stránku)

 

Pravidla a kritéria hodnocení:

 • Práce bude posuzovat komise složená z učitelů.
 • Všechny práce budou prezentovány vystoupením před třídou, nejlepší práce budou odměněny.
 • Neodevzdání práce může negativně ovlivnit klasifikaci v některém z předmětů (podle zaměření práce).

Kritéria při posuzování:

 • věcná správnost
 • obsah vlastních myšlenek
 • spojení více oborů
 • využití více informačních zdrojů
 • nápaditost a originalita zpracování
 • grafická úprava
 • přesnost citací
 • gramatická a stylistická úroveň

Průběh zpracování:

Na počátku školního roku obdrží žáci pokyny ke zpracování, pravidla i kritéria hodnocení
a dostanou přiděleného vedoucího práce z řad učitelů. Na toho se mohou během práce obracet s žádostmi o radu a pomoc. Absolventské práci se žák má věnovat především v době mimo vyučování, ale je možné po dohodě s příslušnými učiteli využít času v některých předmětech k vyhledávání informací, práci s odbornou literaturou, ujasňování témat, práci s počítačem, vyhledávání na internetu apod.

 Časový harmonogram:

do  18.  9. 2020    každý žák si vybere téma práce a odevzdá přihlášku svému TU

do 30. 11. 2020    žáci předloží vedoucímu práce konspekt

do  15.  1. 2021   odevzdání   práce    v  tištěné   podobě  třídnímu učiteli a  elektronické  verze   práce na sekretariát školy

 Prezentace práce před třídou, hodnocení práce komisí koncem května 2021.