Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Ze života školy > Erasmus+: Water ecosystems in Europe

Erasmus+: Water ecosystems in Europe

Projekt ,,Vodní ekosystémy v Evropě“ je zaměřen na společný hydrologický, meteorologický a biologický výzkum, který kromě naší školy budou provádět žáci a studenti z Chorvatska, Lotyšska a Slovenska. V průběhu následujících dvou let budou ve svých zemích měřit kvalitu vody ve vybraném vodním zdroji - jezeře, řece nebo rybníku, budou pozorovat malé bezobratlé živočichy a rostliny rostoucí ve vodě a okolo ní.

Studenti budou zpracovávat naměřené hodnoty a výsledky pozorování a budou vyvozovat závěry. Činnosti, které budou absolvovat, a výsledky, ke kterým dospějí, jim pomohou porozumět, jak kvalita vody ovlivňuje biodiverzitu vodního zdroje a jeho bezprostředního okolí a místní mikroklima. Při projektu mohou porovnávat svoje výstupy s výsledky měření a metodami, které používali zahraniční kolegové.

Všechny výsledky výzkumu budou publikovány v závěrečné brožuře. Během projektu budou studenti pořizovat videozáznamy o průběhu hydrologických měření a pozorování. Kromě informační a osvětové funkce budou krátké filmy popularizovat péči o přírodu obecně, ale upozorní zejména na starost o vodní zdroje.

Veškeré aktivity budou dokumentovány rovněž fotograficky, nejzdařilejší fotografie budou využity pro tvorbu kalendáře, případně jako obrazový materiál pro knihu, která bude mapovat živočichy žijící ve sledovaném vodním zdroji a rostliny rostoucí ve vodě nebo jejím nejbližším okolí. Při práci na knize studenti získají nové znalosti o vodním ekosystému a dostanou možnost rozvíjet a prohloubit svůj zájem o přírodu.

Během mezinárodních setkání se studenti seznámí s metodami a postupy, které jsou používány v partnerských zemích, vyzkoušejí si nové aktivity související s přírodovědným zaměřením projektu a budou spolu diskutovat o vodním ekosystému. Při zahraničních výjezdech navštíví kromě zajímavých přírodních lokalit také instituce zabývající se přírodními vědami a ekologií. Nové znalosti a dovednosti studenti uplatní při své další přírodovědné práci.

Studenti spolu budou komunikovat anglicky, což přispěje ke zlepšení jejich jazykových dovedností. Slovník, který během projektu společně vytvoří, rozšíří jejich slovní zásobu.
Jednotlivým partnerským školám přinese mezinárodní spolupráce rozvoj v oblasti přírodovědných aktivit. Z každé školy se do projektu aktivně zapojí 3 – 6 učitelů přírodovědných předmětů a anglického jazyka a 20 – 30 studentů ve věku 11 – 16 let, kteří se přírodovědným aktivitám věnovali již dříve. Tito studenti budou prezentovat výsledky svého bádání i realizaci projektu svým spolužákům, učitelům, rodičům a veřejnosti. Kromě prostého předávání informací mohou tak svým příkladem motivovat ostatní k péči o přírodu a zájmu o spolupráci mezi lidmi z různých evropských zemí.

Erasmus na Jaroše pokračuje

Od září 2019 žáci a učitelé ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše pracují  na druhém projektu v programu ERASMUS+. Našimi partnery jsou studenti  a učitelé z chorvatského Záhřebu, z lotyšské Dundagy a ze Slovenska z Bratislavy. Projekt je zaměřený na hydrologii a nazývá se ,,Water Ecosystems in Europe“. Studenti zkoumají  výskyt malých bezobratlých živočichů v rybníku nebo v jezeře v souvislosti s kvalitou vody.

Poslední listopadový týden proběhlo na naší škole první mezinárodní studentské setkání. Studenti se osobně seznámili a představili svoji zemi, město a školu. Hosté podrobněji poznali naši školu i město během komentovaných prohlídek. Na exkurzích v úpravně vody ve Štítarech a v odkyselovací stanici v Heralticích poznali, jak se získává pitná voda pro Třebíčsko. Na vodní elektrárně Dalešice se seznámili s využitím vody pro výrobu elektřiny a prohlédli si část areálu. Velmi zajímavá byla exkurze u hydrobiologů na Povodí Moravy v Brně. Účastníci setkání viděli laboratoře, kde se vyhodnocují vzorky z moravských řek, a proces zkoumání malých bezobratlých živočichů. Nezbytnou součástí setkání byla práce v mezinárodních skupinách. Studenti vytvářeli anglicko - česko – slovensko – chorvatsko – lotyšský slovník, který bude obsahovat pojmy související s projektem. U vybraných třebíčských rybníků prováděli měření teploty, průhlednosti a pH vody a odběr vzorků  a ve škole měřili množství amoniaku, fosfátů, dusičnanů, dusitanů, kyslíku, alkalinity, vodivosti, železa a zinku, a pozorovali malé bezobratlé živočichy. Vyzkoušeli si badatelskou hodinu na téma ,,Život v různých vodních ekosystémech“. Účastníci setkání se také pod vedením paní učitelky Kučerové naučili tancovat polku a valčík, užili si vodní radovánky v Aqualendu Moravia a pobavili se při bowlingu. Týden velmi rychle uběhl, studenti a učitelé si příjemně užili společně strávené chvíle a už se těší na další setkání, které se uskuteční v dubnu 2020 v Bratislavě.

Naši školu reprezentovali žáci 8. a 9. Ročníků: Karolína Dennerová, Michaela Bačáková, Lukáš Outulný, Matěj Svoboda, Tomáš Pekárek, Jiří Štveráček, Ondřej Krátký, Pavel Štěpánek, Dan Čiháček, David Svoboda, Luboš Oborný, Ondřej Tůma, Tomáš Malec, Nicolas Spilka a Marek Jeřábek.

Velké poděkování  patří učitelům, kteří se na organizaci podíleli – Haně Šmardové, Mileně Bendové, Mileně Železné, Lence Žižkové, Lence Andertové, Pavle Kučerové a Františku Pažourkovi; panu řediteli Dolákovi a paní referentce Segerové ; a paním kuchařkám ze školní jídelny, které pro hosty připravily skvělé obědy a svačiny.