Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ze života školy > Globe meteorologie na škole

Globe meteorologie na škole


Již jedenáctým rokem žáci a učitelé ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše pracují v mezinárodním programu GLOBE, což je dlouhodobý mezinárodní program podporující u žáků zájem o přírodu a přírodní vědy a rozvíjející metody badatelsky orientovaného vyučování. Žáci pozorují a zkoumají životní prostředí pomocí praktických postupů a využívají výsledky svého bádání k řešení environmentálních problémů v okolí své školy. Data naměřená žáky slouží vědcům k výzkumu klimatu a prostřednictvím mezinárodní databáze, jejímž garantem je americká NASA, jsou k dispozici i široké veřejnosti. Do programu je zapojeno 112 zemí ze všech kontinentů.

Žáci a učitelé zájmového útvaru GLOBE v průběhu celého roku prováděli pozorování a měření v oblasti meteorologie, hydrologie, fenologie, biometrie a pedologie. Důraz byl kladen na rozvoj badatelských dovedností a osvojování si  vědeckých postupů práce.

V oblasti meteorologie žáci pozorovali počasí a zpracovávali meteorologická data, která  škole poskytuje meteorologická stanice. Vytvořili měsíční přehledy počasí, které použili pro tvorbu příspěvků pro Třebíčský zpravodaj. Příspěvky byly poskytnuty veřejnosti prostřednictvím Třebíčského zpravodaje od března do listopadu 2016. Prosincový příspěvek nebyl bohužel zveřejněn z důvodu nedostatku místa kvůli silvestrovské příloze.

Dále žáci zpracovali projekt ,,Jaké ovzduší máme v Třebíči?“. Projekt zahrnoval měření  a vyhodnocení množství aerosolů v atmosféře, sledování a zpracování znečištění ovzduší prachovými částicemi v Třebíči. Vybraní žáci projekt prezentovali na GLOBE Games 2016 v Karviné. Na čtyřdenní akci, které se zúčastnilo asi 250 příznivců GLOBE z ČR, Polska, Slovenska, Chorvatska a Norska, naši gloubáci prezentovali nejen svůj projekt, ale také školu a město.

Žáci také pokračovali ve zpracování a odesílání meteorologických hodnot celosvětové databáze. Vědci organizací NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a NCAR (National Center for Atmospheric Research) je využívají k průzkumu klimatu Země. Na evropském setkání koordinátorů GLOBE v Kolíně nad Rýnem bylo naší škole uděleno ocenění za největší přínos v odesílání dat v týdnu na jaře 2016.

V oblasti hydrologie žáci pokračovali v pravidelném hydrologickém průzkumu vody z  řeky Jihlavy v Kočičině. U vody žáci měřili teplotu, průhlednost a pH vody, pozorovali vodní živočichy. Poté v laboratoři pro odebrané vzorky měřili obsah amoniaku, dusitanů, dusičnanů, fosforečnanů a železa, množství rozpuštěného kyslíku, vodivost, alkalitu a tvrdost vody. U rybníků v Týnském údolí také zkoumali půdu a rostlinstvo v okolí a živočichy ve vodě i na souši.

V oblasti pedologie se žáci učili určovat půdní znaky, druh a typ půdy a půdní vlhkost.

V oblasti fenologie žáci pracovali první rok na výzkumném projektu. Pozorovali rašení pupenů a růst listů na jaře a změny barvy listů na podzim na bříze a dubu. Také měřili teplotu půdy a vzduchu a množství srážek. Jelikož fenologický výzkum má smysl, pokud je dlouhodobý, budou žáci ve stejném měření pokračovat i v roce 2017. Pro žáky pak bude důležité meziroční porovnání pozorování.

V oblasti biometrie se žáci zaměřili hlavně na badatelské aktivity. Osvojovali si vědecké postupy práce při průzkumu pixelu – území v lese mezi Třebíčí a Budíkovicemi. Učili se vytyčovat pixel, orientovat se v přírodě, zkoumali rostlinstvo a jeho vitalitu, půdu a její znaky. Součástí biometrického výzkumu byla i práce na projektu ,,Invazní rostliny“. Žáci se v kroužku seznámili s problematikou šíření invazivních rostlin a projektem Botanického ústavu AV ČR zaměřeným na jejich monitoring. Ve svém volném čase, který tráví v přírodě (např. s rodiči) měli zaznamenávat, kde se invazivní rostliny nacházejí a informovat o tom Botanický ústav. Činnost žáků pomůže vědcům při vývoji bezpilotního systému pro získávání kvalitních snímků invazivních rostlin a testování vhodných metod pro jejich následné automatické zpracování a vyhodnocení. V první polovině roku 2016 pouze 2 žáci ve svém volném čase zmonitorovali některé akáty a křídlatku v blízkosti školy. Aby se aktivita žáků v této oblasti zlepšila, uspořádal v listopadu odborník z Botanického ústavu v Praze pan Josef Brůna přednášku o invazních rostlinách v rámci večera a noci s GLOBE ve škole. Doufáme, že to byla pro žáky dobrá motivace pro pokračování v monitoringu i v roce 2017.

Podívejte se na brožuru Bádáme s GLOBE, kde se můžete seznámit s naší desetiletou činností.

Ve školním roce 2015/16 jsme se zaměřili na zkoumání zemského pokryvu kolem školy. Prováděli jsme pozorování a měření usínání a probouzení vegetace tak, že na vybraných stromech jsme pozorovali růst pupenů, rašení listů, změnu barvy listu na podzim.

Dalším tématem bylo „Krajina pod lupou“, kdy jsme se badatelsky orientovaným vyučováním seznamovali s tím, jak vypadalo okolí školy před 50 a více lety, jak bylo okolí města zastavěné, či zda zde rostly lesy a jaké. Žáci si prohlíží dobové snímky z 50 let a porovnávají se současností. Vyrážíme na pixel (výzkumná plocha 30x30metrů), abychom pozorovali změny, počítali stromy, keře a mohli tyto informace sdílet s ostatními Globe školami přes stránky globe.gov.

Dalším projektem bylo zkoumání rybníků v Týně a v Týnském okolí a porovnávání naměřených veličin, změn vegetace kolem, změn parametrů vody v závislosti na ročním období.

Každoročně se chystáme na GLOBEGAMES, loni  byly v Karviné.

Můžete se podívat  jakým tématem jsme se loni zabývali: 2015 byl vyhlášen rokem půdy, takže jsme se věnovali rozborům půdy, zjišťování nejen pH, typ, druh půdy, ale také zkoumali souvislosti, jak kyselost půdy ovlivňuje plodiny na ní pěstované. Podívejte se na prezentaci Půda v okolí Třebíče na konci této stránky.

Vedeme naše žáky k aktivnímu přístupu k ochraně životního prostředí a učíme je nepřehlížet problematické oblasti. Proto jsme celý podzim věnovali vyhledávání a pojmenovávání kritických bodů v péči o čistotu vodních zdrojů v našem městě. Zda se jedná o skutečný problém, nebo jen o kosmetickou vadu, to se členové Globe teprve dozví. Ke svému závěru využijí vlastního měření, zkoumání a pozorování a také konzultace s odborníky z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Třebíči.

Prvním „problémem“ je voda, která v Libušině údolí nedaleko jezírka vtéká do Stařečského potoka a zanechává na břehu žlutohnědou stopu. Gloubáci nyní zjišťují, odkud voda teče a zda neobsahuje škodlivé látky, které by ovlivňovaly kvalitu vody v potoku. Druhým „problémem“ je zelený povlak, který se na rybnících Vodovodním a Baráku objevuje v létě a na podzim. Bude tam povlak v zimě a na jaře? Proč povlak vzniká a ovlivňuje nějak život ve vodě? Jak by se dal povlak odstranit? To jsou otázky, na které hledají členové Globe odpověď.

V říjnu proběhlo na školní zahradě zábavně vzdělávací dopoledne pro děti z mateřských škol. Starší žáci si připravili stanoviště, kde se předškolní děti hravou formou seznamovaly s živočichy žijícími v trávě, u vody nebo pod zemí, se zvířaty žijícími v různých biotopech, se stromy, jejich plody a listy nebo jehličím. Předškoláci dále poznali, jak funguje přístroj na měření větru – anemometr, rozlišovali značky, které používají profesionální meteorologové pro předpověď počasí, a měřili průhlednost vody pomocí speciální trubice. Podobnou náplň mělo i odpoledne pro rodiče s dětmi. Spokojeni odcházeli všichni – návštěvníci i organizátoři. Dospělí byli školní zahradou plnou dětí nadšeni a gloubáci zase potěšeni velkým zájmem veřejnosti.

V listopadu uspořádali členové Globe ze 4. - 6. třídy podobnou akci pro prvňáky a druháky. Děti se zájmem plnily úkoly na 11 stanovištích. Poznávaly stromy podle větviček, řadily listy podle vývoje barev na podzim, poznávaly ryby, zvířata podle srsti a také některá pohybově ztvárnily. Při malování se seznamovaly se souhvězdími a hrály pexeso s fotografiemi a obrázky planet. Též si vyzkoušely jednoduché pokusy s povrchovým napětím vody, se šířením zvuku a podařilo se jim dokázat, že vzduch můžeme i vidět. Pro naše žáky, kteří se dostali do opačných rolí, než jaké znají ze školního vyučování, to byla dobrá zkušenost. S mnohem větší chutí se pouštějí do dalších gloubáckých měření a již nyní se připravují na podobné role průvodců, která je čeká v příštím roce.

Půda a plodiny v okolí Třebíče Brožura - Bádáme s GLOBE - únor 2015

Meteorologie na naší škole

Více

Publikováno 14. 7. 2020 7:40

GLE Irsko

Více

Publikováno 30. 6. 2020 11:51

GLOBE škola v roce 2018

Více

Publikováno 30. 6. 2020 11:46

Projekt GLOBE - 5. ročník

Více

Publikováno 30. 6. 2020 11:46

Projekt GLOBE - Cesta do středu zahrady

Více

Publikováno 30. 6. 2020 11:45

GLOBE v roce 2016/7

Více

Publikováno 30. 6. 2020 11:43

GLOBE škola v roce 2016

Více

Publikováno 30. 6. 2020 11:34

GLOBE v roce 2015

Více

Publikováno 30. 6. 2020 11:20