Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Provoz školy od 24.5.2021

Provoz školy od 24.5.2021K prezenční výuce nastupují všechny třídy.

 Umístění tříd

Je možné využívat všechny učebny podle běžného rozvrhu.

Homogenita skupin

Homogenita tříd a skupin od 24. května není povinná, vyučování cizích jazyků, tělesné výchovy, keramiky apod. bude probíhat ve skupinách podle běžného režimu.

Sportovní činnosti budou provozovány venku, sportování ve vnitřních prostorách v našich podmínkách možné není. Při venkovních sportovních aktivitách používají žáci i nadále roušku, sundat ji mohou pouze tehdy, když jsou od sebe vzdáleni alespoň dva metry. Roušky neodkládají žáci ani při převlékání v šatnách.

 Testování          

Všichni žáci projdou testováním pouze jednou týdně, a to v den jejich nástupu do školy. Testování provede s žáky učitel, který ve třídě učí první hodinu. Příchod do školy v testovacích dnech – třídy prvního stupně podle pokynů třídních učitelů, třídy II. stupně v 7.45, testování v učebnách začne v 7.55.

 Pro rodiče žáků 1.-3. ročníku zůstává možnost svému dítěti dopomáhat. Příchod s rodiči k zadnímu vchodu do tělocvičny v 7. 40, testování proběhne v tělocvičných šatnách. S rodiči, kteří se již testování účastnili, počítáme i nadále, hlásit se nemusí. Pokud by někdo z rodičů nově uvažoval o dopomoci, přihlaste se do 23. května do 17 hodin prostřednictvím systému Bakaláři Mgr. Šárce Pokorné.

 K testování nemůže být žák nucen, je to ale podmínka pro prezenční výuku. Škola v případě odmítnutí testování a neúčasti v prezenční výuce nemusí pro žáky zajišťovat výuku distanční. Pokud se žák neúčastní prezenční výuky z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Nebude-li žák přítomen v době testování, bude test proveden při jeho příchodu do školy.

 Hlavní zásady provozu školy ve zvýšeném hygienickém režimu:

  • žáci mají po celou dobu pobytu ve škole alespoň chirurgickou roušku, zaměstnanci školy respirátor
  • při vstupu do školy a průběžně při pobytu ve škole (vstup do jídelny, do družiny, do jiné učebny, návrat z vycházky apod.) provádějí všichni dezinfekci rukou
  • je prováděno časté intenzivní větrání učeben a vnitřních prostor školy
  • provoz oddělení školní družiny bude zajištěn do 15 hodin, zájmová činnost (kroužky) probíhat nebude. V případě potřeby zajištění dohledu nad dítětem po 15. hodině kontaktujte přes systém Bakaláři Mgr. Šárku Pokornou.

 Stravování od 24. 5. 2021

Žáci přihlášení ke stravování ve školní jídelně odcházejí na oběd podle harmonogramu. Z důvodu snížení počtu míst k sezení v jídelně (dodržování vzdálenosti mezi skupinami strávníků) harmonogram odchodu na oběd částečně naruší běžný rozvrh hodin (může dojít např. ke zkrácení poslední hodiny). Do konce vyučování podle rozvrhu se o dohled nad žáky postará učitel, který je na oběd přivedl. Harmonogram odchodu na oběd je uveden v příloze.