Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Školní jídelna > Informace

Informace

Strávník se musí ke stravování přihlásit osobně (nebo zákonný zástupce) ve školní jídelně školy. Název organizace - Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836, adresa - Kpt. Jaroše 836, 674 01 Třebíč;  tel. č.: 568 826 078. V jídelně je zaveden doplatkový systém platby. To znamená, že po skončení účetního období (měsíc) provede administrativní pracovnice vyúčtování přihlášené a odhlášené stravy a dá pokyn k inkasu. Inkaso se provádí vždy 16. v běžném měsíci. Strávníci platící hotově si stravu přihlašují při placení dopředu, vždy tři dny před začátkem nového měsíce. Přeplatek za odhlášenou stravu je vyplácen hotově, nebo se o přeplatek poníží platba v následujícím měsíci.

Přihlásit nebo odhlásit stravu lze nejpozději do 13 hodin den dopředu, jen v pondělí nebo jiný pracovní den po volnu je možné odhlásit týž den do 8 hodin. Neodhlášená strava propadá a neposkytuje se za ni náhrada. Obědy je možné odhlašovat osobně ve školní jídelně, nebo telefonicky na čísle 568 826 078, nebo na internetových stránkách školy. Strávník si může dopředu na celý školní rok odhlásit pravidelně se opakující dny (všechny pátky atd.) Strávník má na dotovaný oběd nárok, pouze pokud je přítomen ve škole, nebo v první den nemoci (kdy stravu není možné odhlásit) a pro další dny nemoci musí být strava odhlášena. Od druhého dne nemoci žáka mohou rodiče odebírat oběd jako cizí strávníci v hodnotě nedotovaného oběda, tj. v hodnotě celé kalkulace oběda. Stravovací karta stojí 30,- Kč, žeton 116,- Kč. Pokud při ukončení stravování odevzdá strávník nepoškozený žeton či kartu, bude mu vrácena částka zpět. Při ztrátě karty či žetonu je nutné, aby strávník neprodleně nahlásil ztrátu ve školní jídelně, aby mohla karta být zablokována. Strávník, který kartu či žeton ztratí, si neprodleně musí zakoupit kartu či žeton nový. Strávník se v jídelně prokazuje čipem, nebo kartou. V případě, že takto se prokázat nemůže, vyplní náhradní stravenku a nechá ji u administrativní pracovnice potvrdit. Stravenku pak odevzdá u výdeje stravy.

Dozor v jídelně vykonávají pověření pedagogičtí pracovníci školy. Mají právo podle čipu, nebo karty si ověřit totožnost neukázněného strávníka, informovat o chování žáka třídního učitele, rodiče, či vedení školy, vykázat z jídelny strávníka, který porušuje řád.

Strávník má povinnost prokázat se u výdejního pultu kartou, nebo čipem, popřípadě náhradní stravenkou:

  • chovat se ohleduplně, dodržovat zásady slušného chování,
  • udržovat v čistotě a pořádku stoly a prostory jídelny,
  • odnášet použité nádobí, uklidit po sobě nepořádek,
  • uposlechnout pokynů dozorů a pracovníků jídelny,
  • je zakázáno znehodnocování obědů (zvláště polévek),
  • předbíhat ostatní strávníky.Škola si vyhrazuje právo vyloučit strávníka pro opakované porušování řádu ze stravování (předem o tomto záměru informovat zákonného zástupce).

Škola si vyhrazuje právo vyloučit strávníka pro opakované porušování řádu ze stravování (předem o tomto záměru informovat zákonného zástupce).

Ceny stravného od 1. 9. 2019

Oběd pro děti 7 – 10 let stojí 24,-Kč,  pro žáky 11-14 let 26,-Kč, pro žáky nad 15 let 27,-Kč.

Oběd v hodnotě celé kalkulace oběda stojí 62,-Kč.

Zavedený způsob placení stravného ve školní jídelně Základní školy Kpt. Jaroše 836:

  1. Sporožiro – přihlášení nastálo, platba inkasem vždy 16. v běžném měsíci,
  2. účet v bance – přihlášení nastálo, platba inkasem vždy 16. v běžném měsíci,
  3. hotově – placení předem, přihlášená je pouze zaplacená strava

(využívá se, pouze pokud rodina nemá žádný účet).

Je nutné dát v bance a spořitelně příkaz k inkasu.

Na prázdniny (letní, podzimní, zimní, jarní, velikonoční) jsou všichni strávníci automaticky odhlášeni.

Přihláška ke stravování základní škola