Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Zápis do 1.ročníku

Zápis do I. ročníku

Zápisu k plnění povinné školní docházky podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2020 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1. fáze – vydávání online přihlášek od 9. března 2020 do 31. března 2020

K zápisu je třeba dítě přihlásit. Přihlášku je možné získat těmito způsoby:

  • vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu na vybranou základní školu na této webové stránce školy Online zápis
  • vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu na webové stránce města

Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vybranou základní školu nebo odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.
Přihlášku (žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy) je třeba řádně vyplnit a přinést s sebou k zápisu.

2. fáze – zápis

Zápis dětí do 1. tříd základních škol pro šk. rok 2020/2021 se bude konat v pátek 3. dubna 2020 od 14 do 18 hodin a v sobotu 4. dubna 2020 od 8 do 11 hodin v budovách základních škol. K zápisu se dostaví zákonný zástupce (nejlépe i s dítětem) a odpovědnému pracovníkovi základní školy předloží řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

3. fáze – přijímací řízení

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu.

Nevíte, do které základní školy Vaše dítě spádově patří?

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).
V této obecně závazné vyhlášce si můžete spádovou školu vyhledat.
- vložit OZV

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2020, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat pracovnice odboru školství a kultury MěÚ Třebíč (proklik na OŠK) nebo přímo ředitele vybrané základní školy.