Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Kariérové poradenství

Kariérové poradenství 

Plán kariérového poradenství II. st - 2023/24
 
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání
jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024
Praha, září 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 6 0c odst. 1 zákona č . 561/2004 S b.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení
pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a
§ 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním
roce 2023/2024.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech,
je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024
Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou
zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání
středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není
dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se
talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2024 do 15. ledna 2024 podle § 62 o dst. 3
školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od
15. ledna 2024 do 31. ledna 2024 podle § 88 o dst. 2 š kolského zákona. V případě oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2024
do 15. února 2024, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.
 
Jednotné zkoušky jsou vyhodnoceny centrálně "Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání" a výsledky jsou zaslány školám.
Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů s talentovou zkouškou).
2 pokusy možnost konat testy jednotné přijímací zkoušky nově i pro uchazeče, kteří se budou hlásit pouze na jeden maturitní obor.
Na základě prioritizace škol bude přiřazovat uchazeče ke konkrétním školám (oborům) systém.
Podání přihlášek elektronicky od 1. února 2024 s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické (např. bankovní) identity, nebo písemně s podporou elektronického systému, nebo v písemné podobě bez elektronického systému.
 
Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023 - v písemné podobě
b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 20. února 2024; zápisové lístky již nebudou vydávány.
 

Důležité odkazy – přijímací řízení na SŠ pro rok 2024

 MŠMT:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

CERMAT:

https://prijimacky.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

ATLAS ŠKOLSTVÍ:

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

 

 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

V Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - příloha č. 2 je uvedeno, které obory nevyžadují lékařské potvrzení na přihlášku ke studiu na SŠ, tedy u kterých není žádné zdravotní omezení.

Obecně platí, že u oborů vzdělání, které nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků, je v NV č. 211/2010 Sb. v části Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto NV uvedená poznámka „28“. Obecně rovněž platí, že obory vzdělání, které nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků, zahrnují následující skupiny oborů vzdělání:

- 16 Ekologie a ochrana životního prostředí

- 18 Informatické obory

- 63 Ekonomika a administrativa

- 78 Obecně odborná příprava

- 79 Obecná příprava (s výjimkou oboru vzdělání 79-42-K/41Gymnázium se sportovní přípravou)

U ostatních skupin oborů dle NV č. 211/2010 Sb. je nutné individuálně vyhledat, zda konkrétní obor vzdělání zvláštní zdravotní požadavky vyžaduje/nevyžaduje.

 

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT a  na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Webové stránky k přijímacímu řízení:
Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.
Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Také budou obsahovat možnost přihlášky na semináře, viz níže.


Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

  • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
  • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
  • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a o zveřejnění výsledků.
  • Odkaz pro vstup do systému na:

Přihlášky na střední

MŠMT
Cermat