Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Kariérové poradenství

Kariérové poradenství 

Plán kariérového poradenství II. st - 2022/23
 
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání
jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023
Praha, srpen 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 6 0c odst. 1 zákona č . 561/2004 S b.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení
pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a
§ 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním
roce 2022/2023.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech,
je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023
Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou
zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání
středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není
dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se
talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2023 do 15. ledna 2023 podle § 62 o dst. 3
školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od
15. ledna 2023 do 31. ledna 2023 podle § 8 8 o dst. 2 š kolského zákona. V případě oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2023
do 15. února 2023, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.
 
Jednotné zkoušky jsou vyhodnoceny centrálně "Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání" a výsledky jsou zaslány školám nejpozději 28. dubna 2023.
 
Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022; do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek;
b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023; do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek.
 

Důležité odkazy – přijímací řízení na SŠ pro rok 2023

 MŠMT:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

CERMAT:

https://prijimacky.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

ATLAS ŠKOLSTVÍ:

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

 

Přihlášky:

denní studium

studium s talentovou zkouškou

 

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023

 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

V Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - příloha č. 2 je uvedeno, které obory nevyžadují lékařské potvrzení na přihlášku ke studiu na SŠ, tedy u kterých není žádné zdravotní omezení.

Obecně platí, že u oborů vzdělání, které nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků, je v NV č. 211/2010 Sb. v části Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto NV uvedená poznámka „28“. Obecně rovněž platí, že obory vzdělání, které nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků, zahrnují následující skupiny oborů vzdělání:

- 16 Ekologie a ochrana životního prostředí

- 18 Informatické obory

- 63 Ekonomika a administrativa

- 78 Obecně odborná příprava

- 79 Obecná příprava (s výjimkou oboru vzdělání 79-42-K/41Gymnázium se sportovní přípravou)

U ostatních skupin oborů dle NV č. 211/2010 Sb. je nutné individuálně vyhledat, zda konkrétní obor vzdělání zvláštní zdravotní požadavky vyžaduje/nevyžaduje.

 

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT a  na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

MŠMT
Cermat