Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do 1.třídy - přijaté děti

Zápis do 1.třídy - přijaté dětiROZHODNUTI O PŘIJETI KE VZDĚLÁVÁNI
Čj.: SRP-1/2O22
Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2
v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí
ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem rozhodl
o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 ve školním
roce 2022/2023 celkem 57 uchazečů s tímto registračním číslem:
Registrační číslo Rozhodnutí Registrační číslo Rozhodnutí
05MFL                 přijat             QKLAX              přijat
HQOBX               přijat             5438R                přijat
6P2ZX                 přijat             O937Z               přijat
8IZNE                  přijat             WWY2V             přijat
ZDUOX               přijat              I9RZ9                přijat
WWFF8               přijat             U5ZNK               přijat
TOFIR                  přijat             X6M5E              přijat
UDJN5                 přijat             HULYM              přijat
5ZV5Z                  přijat             WFJ8I                přijat
PD5C2                 přijat              BVAM4             přijat
IU0OK                  přijat             QZWWE            přijat
JBZ94                  přijat              VYHE7              přijat
WYF8D                přijat             OV5Z7               přijat
BPSTG                přijat              IS5EN               přijat
RWOPH              přijat               84YXU              přijat
OCVOC               přijat              P085J                přijat
AG4SW               přijat              2R6XZ               přijat
QGEVY               přijat              TU6XL               přijat
PQOTF               přijat              6HA2F               přijat
62B27                 přijat              JRAU8               přijat
B9ZYO                přijat             3MUNZ               přijat
C79OU                přijat               ACHH7             přijat
3S3IA                  přijat              R2W9B              přijat
10878                  přijat              OU55W              přijat
YG6R2                přijat             OACMB              přijat
PUWZ4               přijat              1KRPW              přijat
5M6CT                přijat              L9W67               přijat
T28XU                přijat              4UB3F                přijat
XBIGI                  přijat
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 9. 4. 2022 na webových stránkách školy www.zsjarose.cz
a na veřejně přístupném místě v budově školy. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava
a to podáním učiněným u ředitele školy, který toto rozhodnutí vydal.