Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Provoz školy od 19. 4. 2021

Provoz školy od 19. 4. 2021K prezenční výuce nastupují třídy: 1. A, 4. B, 5. A, 5. B, 5. C.

Distanční výuka: 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, všechny třídy druhého stupně.

Testování

Škola má od 12. dubna při prezenční výuce povinnost testování všech žáků a zaměstnanců antigenními testy. Testovat se bude vždy v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním.

Testování nemusí absolvovat žáci a zaměstnanci, kteří:

  1. COVID prodělali – stačí vytištěná SMS od hygieny, nemusí být navíc potvrzováno praktickým lékařem,
  2. doloží negativní výsledek POC antigenního testu, který není starší 48 hodin (provedlo nějaké zdravotnické zařízení),
  3. mají od závěrečné dávky očkování nejméně 14 dní.

Příchod do školy

V testovací dny (v pondělí a ve čtvrtek) sraz tříd před školou          7.45 – 1. A, 4. B, 5. A, 5. B, 5. C

Třídu si vyzvedne třídní učitelka/učitel, společně všichni projdou atriem k zadnímu vchodu do tělocvičen a usadí se po třídách do lavic v tělocvičnách a v hudebně.

Potom dojde k testování. Testování může proběhnout pouze tehdy, pokud nejsou zjištěny příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma a ucpaný nos, bolest hlavy). Pro informaci o průběhu testování můžete zhlédnout instruktážní video na tomto odkazu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole. Škola používá LEPU test.

 

U testování žáků 1. A je umožněna přítomnost třetí osoby, která bude dítěti nápomocná. Vzhledem k tomu, že tyto osoby se nemají míchat s ostatními žáky a pracovníky školy, budou muset mít vyhrazený prostor jinde, než bude testována třída. Žádáme proto rodiče, kteří o účasti 3. osoby u testování svého dítěte uvažují, aby tuto informaci sdělili do neděle 18. dubna 2021 do 17 hodin prostřednictvím systému Bakaláři Mgr. Mileně Bendové.

 

V případě COVID pozitivního výsledku bude žák umístěn do izolace, škola vystaví potvrzení o pozitivním výsledku testu a bude kontaktovat zákonného zástupce, který si žáka ze školy odvede. Se souhlasem zákonného zástupce žáka (který může být dán i předem) a po náležitém poučení
o nutných opatřeních během návratu domů může žák odejít ze školy sám. Následně budou rodiče informovat praktického lékaře o pozitivním testu a budou s ním konzultovat další postup. Pro tento případ je nutné znovu provést aktualizaci telefonního kontaktu na rodiče, aktualizaci provede třídní učitel.

K testování nemůže být žák nucen, je to ale podmínka pro prezenční výuku. Škola v případě odmítnutí testování a neúčasti v prezenční výuce nemusí pro žáky zajišťovat výuku distanční. Pokud se žák neúčastní prezenční výuky z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Nebude-li žák přítomen v době testování, bude test proveden při jeho příchodu do školy.

 

Děti zaměstnanců IZS a kritické infrastruktury mohou do školy chodit nepřetržitě. V době, kdy jejich kmenová třída je v režimu distanční výuky, budou soustředěny do školní skupiny žáků různých tříd. Žádáme rodiče vybraných profesí, aby v případě zájmu trvání docházky těchto žáků své děti přihlásili nejpozději do pátku 16. dubna do 12 hodin. Pokud žák disponuje vlastní technikou, kterou při distanční výuce používal doma, může si ji do školy přinést, v případě zájmu o techniku školní se musí rovněž rodiče přihlásit. V pondělí ráno v 7. 45 před školou se budou žáci zařazení do školní skupiny hlásit k dozoru, který bude v ruce držet papírovou žlutou pastelku (je zřetelná, formát A4 J).

 

Testování u přijímacích zkoušek (informace pro žáky 5. a 9. ročníku)

Osoba, která je uchazečem o střední vzdělávání a bude se osobně účastnit přijímacího řízení, nesmí mít v době konání přijímací zkoušky příznaky onemocnění COVID-19 a před přijímací zkouškou doloží negativní výsledek preventivního antigenního testu provedeného ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. I zde platí, že potvrzení o negativním testu může být nahrazeno dokladem o prodělání COVID, dokladem poskytovatele zdravotních služeb nebo certifikátem o provedeném úplném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní.

Pokud uchazeč některý z výše uvedených dokladů nepředloží, účast v přijímacím řízení mu nebude umožněna. Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu neúčastnil v řádném termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli vybrané střední školy, koná zkoušku v náhradním termínu. 

Žák se testování může podrobit ve škole, kterou navštěvuje. Testování žáků 9. ročníku proběhne ve středu 28. května (čas bude upřesněn), testování žáků 5. ročníku proběhne v pátek 30. dubna v 8 hodin v pavilonu tělocvičen. Zájemci o testování se nahlásí do 23. 4. 2021 (9. ročník) nebo do 27. 4. 2021 (5. ročník).

 

 

Hlavní zásady provozu školy ve zvýšeném hygienickém režimu:

  • žáci mají po celou dobu pobytu ve škole alespoň chirurgickou roušku, zaměstnanci školy respirátor
  • při vstupu do školy a průběžně při pobytu ve škole (vstup do jídelny, do družiny, do jiné učebny, návrat z vycházky apod.) provádějí všichni dezinfekci rukou
  • během prezenční výuky je dodržována homogenita skupin
  • je prováděno časté intenzivní větrání učeben a vnitřních prostor školy
  • žáci v prezenční výuce, kteří budou přihlášeni ke stravování, se budou stravovat v jídelně podle časového harmonogramu, žáci v distanční výuce si budou moci odebírat přihlášenou stravu v době od 13.00 do 14.00
  • provoz školní družiny bude zajištěn do 15 hodin

 

Stravování od 19. 4. 2021

Prezenční výuka

Žáci, kteří od 19. dubna budou přítomni ve škole ve vyučování a běžně se ve školní jídelně stravují, jsou automaticky na oběd přihlášeni. Oběd pro prezenční výuku bude podle časového harmonogramu (podle rozvrhu) v intervalu od 11.40 do  12.50. Pokud nechcete, aby se dítě v prezenčním režimu v jídelně stravovalo, musíte si oběd individuálně odhlásit.

Pokud by se žák měl prezenční výuky účastnit, ale například z důvodu nesouhlasu s testováním se účastnit nebude, platí u něj stejný režim jako v případě nemoci – oběd za dotovanou cenu může odebrat pouze první den absence ve škole, potom bude odhlášen.

Distanční výuka

Žáci, kteří jsou v režimu distanční výuky a chtějí oběd odebírat do jídlonosičů, si stravu mohou telefonicky přihlásit nejpozději v pondělí 19. dubna 2021 do 8 hodin. Výdej obědů do jídlonosičů pro distanční výuku je v časovém pásmu od 13 do 14 hodin.