Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/22

Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/22Čj.: SRP-1/2021
Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 ve školním roce 2021/2022 celkem 38 uchazečů s tímto registračním číslem:
Registrační číslo                                   Rozhodnutí                                   Registrační číslo                           Rozhodnutí
GJ5B4                                                   přijat                                              3I2HE                                           přijat
XVYUJ                                                  přijat                                              HLFYX                                          přijat
5HWK2                                                 přijat                                              PVO12                                          přijat
H76UA                                                  přijat                                              T9C1Y                                           přijat
NJYP2                                                  přijat                                               LQOC3                                         přijat
JM9J9                                                   přijat                                               C8TG0                                         přijat
UVERV                                                 přijat                                               ZBDS7                                         přijat
X4TQV                                                  přijat                                              2TROL                                          přijat
D7QSB                                                 přijat                                               9A9R0                                          přijat
0D6CO                                                  přijat                                              IDG2G                                          přijat
3XC98                                                   přijat                                              T0TA4                                           přijat
UL4BT                                                   přijat                                              95DMC                                         přijat
E33MR                                                  přijat                                              M9GYU                                         přijat
AYOZF                                                  přijat                                              IHPDG                                           přijat
2AKAR                                                  přijat                                              1ICQB                                           přijat
30O6G                                                  přijat                                               SM6BZ                                         přijat
COZLH                                                 přijat                                               2Y7TX                                           přijat
XL1X6                                                  přijat                                               C923I                                            přijat
YJ872                                                   přijat                                               6ON48                                          přijat
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 3. 5. 2021 na webových stránkách školy www.zsjarose.cz a na veřejně přístupném místě v budově školy. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava a to podáním učiněným u ředitele školy, který toto rozhodnutí vydal.

Mgr. Karel Dolák, ředitel školy